Psykolog Århus – ved Psykolog Lene Hvam

Føler du, at du er kørt fast i tilværelsen? Mangler du overskud, har tankemylder eller kæmper du med angst, stress, lavt selvværd eller søvnproblemer? Som psykolog i Århus kan jeg hjælpe dig med at komme ud af et negativt fastlåst mønster og finde lysten og livsglæden igen. Jeg er autoriseret psykolog med speciale i terapi, rådgivning og coaching af unge og voksne. Min lange og brede erfaring som psykolog i Århus gør, at jeg har kompetencer til at hjælpe med stress, alle former for angst, herunder panikangst, social angst og eksamensangst. Jeg har også stor erfaring I at hjælpe mennesker med depression, livskriser, problemer med selvværd, parforhold og arbejdsrelaterede forhold.

Hvordan arbejder jeg som psykolog?

Når du besøger min praksis i Århus, så lægger jeg vægt på en varm og personlig atmosfære.
Jeg er altid nærværende i vores samtaler. Du er eksperten i dit liv, og jeg bidrager med den faglige ekspertise, der kan hjælpe dig med at håndtere problemer på en ny måde. Jeg kan give dig nye forståelsesrammer og handlemuligheder, som kan øge din livskvalitet.

Det kan være du oplever depressive tanker eller angst, som begrænser dig i den måde du lever dit liv på. Vi tager sammen en snak om, hvordan du har lyst til at dit liv skal være. I fællesskab finder vi konkrete løsninger til, hvordan det kan lade sig gøre i praksis for dig, at få den hverdag du ønsker. Som psykolog er mit arbejde at give dig en god forståelse af dig selv, og give dig værktøjer og redskaber til at håndtere dine udfordringer og problemer på en ny måde.
Jeg kan hjælpe dig med at bryde negative tankemønstre, finde fodfæste i dit liv, være mere tilstede, og få løsnet op for det der begrænser dig i at handle som du ønsker.

Hvilke psykologiske metoder bruger jeg?

Når du skal have en samtale med mig, tager jeg altid udgangspunkt i de konkrete problemer du kommer med. Jeg møder dig præcis, hvor du befinder dig i dit liv. Respekt og empati er nøgleord i min praksis. De faglige metoder som jeg benytter er kognitiv terapi med hovedvægt på ACT (Acceptence Commitment Therapy) og mindfulness.
Fælles for de tre terapimetoder er, at de er evidensbaserede. Dvs. at forskning har vist, at de er meget virkningsfulde over for problemstillinger som både stress, angst og depression. Metoderne medvirker til personlig udvikling og bidrager til øget livskvalitet samt nye forståelsesrammer og handlemuligheder.

Kognitiv terapi

Kognitiv terapi er en terapeutisk metode, som har eksisteret i mange år. Den er utrolig effektiv til en lang række psykologiske problemstillinger som angst, depression og stress.
Kort fortalt går kognitiv terapi ud på at opnå en større indsigt i sammenhængen mellem tanker, følelser, kropslige fornemmelser og handlinger. Grundlæggende vil metoden ændre uhensigtsmæssige tanke- og handlemønstre.

ACT (Acceptence Commitment Therapy)

Metoden ACT har til formål at give dig psykologiske færdigheder, som kan bruges til at håndtere smertefulde tanker og følelser. Målet er at give negative tanker og følelser mindre indflydelse og virkning, så du får klarlagt, hvad der er virkelig vigtigt og meningsfuldt for dig. Det der skaber værdi for dig, skal bruges til at sætte nye mål og handle på nye måder, som beriger dit liv.

Mindfulness

Mindfulness bruges til at træne bevidst nærvær. Metoden er rigtig god til at få os som mennesker til at være mere fokuserede på nuet og kaldes derfor også for opmærksomhedstræning. I mindfulness indgår forskellige øvelser, teori og gode redskaber, som du nemt kan benytte i hverdagen til at skabe mere fokus og nærvær.

Hvor finder du mig?

Jeg har klinik i Aarhus midtby og på Nordre Strandvej i Risskov og tager imod klienter begge steder, du vælger selv.

profil

Hvem samarbejder jeg med?

Jeg samarbejder med de fleste sundhedsforsikringer.
Jeg er tilknyttet Prima Care som hører under Dansk Sundhedssikring og jeg er en del af Prescriba fast tilknyttede psykologer. Sidstnævnte er et psykolognetværk som samarbejder med en række forsikringsselskaber. Jeg er medlem af Dansk Psykolog Forening og autoriseret af Psykolognævnet. Som autoriseret psykolog er jeg omfattet af psykologiloven, og som medlem af Dansk Psykolog Forening forpligtet i forhold til foreningens etiske regler – også med hensyn til tavshedspligt.

Alt hvad vi taler om, bliver behandlet fortroligt.

dp

website af atriumWeb ApS - online markedsføring