Tilbud for borgere

Forløb for borgere med psykiske lidelser, stress eller generel mistrivsel – sygemeldte og ledige

Fra ledigheds- eller sygdomsidentitet til jobidentitet

Individuelle og/eller gruppeforløb med fokus på at give deltagerne redskaber og metoder til at håndtere smertefulde tanker og følelser effektivt. Der arbejdes med at fjerne de psykiske barrierer for at genindtræde på arbejdsmarkedet og give øget selvværd og forbedret koncentration.

GRUPPEFORLØB (8-12 deltagere)

Indholdet i forløbet varierer efter deltagernes behov, men vil typisk bestå af

  • Coaching i arbejdsparathed
  • Redskaber til at håndtere uhensigtsmæssige tanke- og adfærdsmønstre
  • Træning af opmærksomhed og koncentrationsevne
  • Træning i bevidst nærvær (mindfulness)
  • Metoder til tidsstyring og planlægning
  • Rådgivning omkring søvn
  • Arbejde med personligt vigtige værdier
  •  Mulighed for jobcoaching

Varighed 6 uger á 2 timer
Pris pr. deltager: kr. 4.800,- + moms
Mulighed for INDIVIDUELLE FORLØB f.eks. 5 gange én time 4.000,-

Alle øvelser og redskaber, som præsenteres, bygger på metoder, som gennem forskning har vist sig at være yderst effektive i forhold til både stress, generel mistrivsel og depression.

Der tilbydes også individuelle forløb og gruppeforløb til særpris.

Tilbud for medarbejdere

Forebyggelse og behandling af stress hos kommunale medarbejdere

Få effektiv hjælp til at forebygge og håndtere stress

På baggrund af mangeårig erfaring med behandling af stress og indgående kendskab til de særlige kommunale arbejdsvilkår tilbydes hjælp til at forebygge stress og mistrivsel eller til at behandle allerede opstået stress.

Tilbud om foredrag eller workshop om stress og stresshåndtering:

FOREDRAG (2 timer)

Få inspiration og effektive redskaber til at forebygge stress og finde mere ro, nærvær og overskud i hverdagen. En kombination af teoretisk oplæg og praktiske øvelser, som I kan gå hjem og benytte med det samme.

Pris:
kr. 5.000,- + moms

WORKSHOP

Få skabt en fælles viden og opmærksomhed om stress. Fokus for workshoppen er forståelse for symptomer forbundet med stress, typiske stressreaktioner og grundlæggende årsager til udvik- ling af stress. Og allervigtigst: Hvordan kan I håndtere og forebygge stress i hverdagen. En kom- bination af teori, dialog og praktiske øvelser. Få konkrete værktøjer og praktiske øvelser.

Pris:
Halv dag kr. 12.500,- + moms,
hel dag 19.500,- + moms

Alle øvelser og redskaber, som præsenteres, bygger på metoder, som gennem forskning har vist sig at være yderst effektive i forhold til både stress, generel mistrivsel og depression.

Der tilbydes også individuelle forløb og gruppeforløb til særpris.